Invitation til Arbejdsturnering

Udskriv

 

Dette nyhedsbrev indeholder billeder. Hvis du ikke kan se dem kan du åbne nyhedsbrevet i din browser.

 

golfbold 100x100


Nyhedsbrev
Marts 2016

Kære Gæst,

 

KoGK Arbejdsmatch 2 

Arbejdsturnering og baneåbning

Kære medlemmer!

I skrivende stund den 9. marts kl. 15.30 skinner solen, og de kommende dage bliver det endnu bedre. Det kan selvfølgelig få de fleste medlemmer til at drømme om åbning af Sydbanen. MEN, så hurtigt går det desværre ikke.

Selvom solen skinner om dagen, så spår meteorologerne også om nattefrost. Det betyder, at den opvarmning af jordoverfladen der skabes om dagen reduceres om natten. Da det øverste jordlag skal have en temperatur på mindst 6 grader, før der er vækst i græsset, må vi påregne endnu ca. 3 uger med stigende temperaturer før baneåbning. Baneudvalget har dog truffet den beslutning, at arbejdsdagen med efterfølgende arbejdsturnering bliver 

Torsdag den 31. marts 2016

Inden da skal greenkeeperne ud med tromlen, klippe teesteder, fairways og rough. Greens skal også klippes og topdresses.

Fra i dag kan man tilmelde sig Arbejdsturneringen på www.golfbox.dk, og jeg håber selvfølgelig, at rigtig mange har tid og lyst til at give en hjælpende hånd - i år er der ingen stenopsamling :-)

Dagsprogrammet er som følger:

Kl. 08.00 Kaffe og rundstykker
Sponsor er igen i år vores værtspar i Køge Golf Restaurant,
Eva 
og Finn Madsen. Tak for det.
Kl. 09.00-12.00 Alle deltagere bliver inddelt i arbejdshold og holdleder udpeges.
Kl. 12.05-12.45 Frokost
Kl. 13.00 Gunstart på både hul 1-9 og 10-18
Kl. 15.30 Præmieoverrækkelse

Vi håber på rigtig mange tilmeldinger til denne dejlige dag, som både bringer arbejdsglæde og hyggeligt socialt samvær. 

Ole Steen Therkildsen
Baneudvalgsformand

P1020583

 

EGA Handicapsystemet 2016-2019

EGA har lavet justeringer i handicapsystemet gældende fra 1. januar 2016.

"Det primære formål med EGA Handicapsystemet er at opnå en ensartet og retfærdig regulering af handicap i Europa, og at gøre det muligt for spillere med varierende grader af spillestyrke at spille og konkurrere på et grundlag som er så fair og retfærdig som muligt." 

Følgende ændringer er foretaget i 2016 udgaven:

  • DGU anbefaler et starthandicap på 72
  • Begrebet klubhandicap bliver genindført således at spillere med handicap over 54 samt spillere som har mistet EGA handicap har handicap status klubhandicap.
  • Fra 1. januar 2016 bliver det tilladt at spille 3 EDS runder pr.  kalenderuge mod tidligere to.
  • Grænsen for tællende 9-hullers runde bliver nu ændret fra 18,5 til 11,5, det vil sige at handicap gruppe 3 fra 1. januar 2016 kan spille 9 hullers runde. Hvis der spilles 18 huller og spilleren har til hensigt at aflevere en 9 hullers tællende score, skal spilleren meddele dette til markøren før runden starter, samt erklære om det er for eller bag ni der skal være tællende. OBS der kan kun spille en 9-hullers runde per dag.
  • For at generhverve sit EGA handicap skal spilleren indenfor 1 måned spille og aflevere (indtaste) tre EDS scores.
  • Handicap gruppe 1 må kun spille EDS i forbindelse med generhvervelse af et mistet EGA handicap.
  • Handicap gruppe 6 må spille EDS uden begrænsninger.
  • Årsrevision bliver nu kaldt handicaprevision (HR) og i modsætning til tidligere hvor median scoren blev anvendt, bliver der nu beregnet et handicap interval, som spilleren reguleres i forhold til. For at handicap revision foretages kræves minimum 8 Stableford scores indenfor maksimal en 2 årig periode.
  • Der kommer en ny CBA (Computer Buffer Adjustment). Denne beregning giver et udtryk for om en turnering bliver spillet under normale forhold, og bliver brugt til at justere den neutrale grænse for den neutrale zone. CBA intervallet reduceres fra (+1 til -4) til (+1 til -2/RO).

Bufferzone

Handicap-gruppe

Handicap

Bufferzone stableford point

18-hullers runde

9-hullers runde

1

-4,4

35 - 36

ikke aktuelt

2

4,5 - 11,4

34 - 36

35 -36

3

11,5 - 18,4

33 - 36

35 -36

4

18,5 - 26,4

32 - 36

34 - 36

5

26,5 -36,0

31 - 36

33 - 36

6

54 - (72)

54 - (72)

 

Ved spil på en USGA rated bane skal man anvende konverteringstable hvis en sådan er tilgængelig. Hvis der ikke er en konverteringstabel men banen er rated skal spillehandicap udregnes ved anvendelse af følgende formel:

SPH = EGA  HCP x SR/113 + (CR - PAR). 

SPH Spillehandicap
SR Banens slope
CR Banens Course Rating
PA Banens par

Oplysningerne vil normalt stå på scorekortet.

Ved spil på en ikke USGA rated bane skal følgende formel anvendes (typisk vil der ikke være en Slope for banen).

SPH = EGA handicap + (SSS - PAR)
SSS: Standard Scratch Score fremtæder ofte som CR på scorekortet.

Golfavisen 980x120-7

 

DR søger deltagere til et sundhedsprogram

DR producerer tre programmer om sundhed og helbredsundersøgelser, som skal klæde danskerne på til at træffe et informeret valg om de tests, de får tilbudt. Til programmet søger de 100 deltagere, som bor i Køge Kommune i alderen 30-70 år.

Programmerne bliver til i et samarbejde med Roskilde Sygehus, og alle test og undersøgelser vil blive foretaget af eksperter herfra.

Hvis deltagelse i programmet har deres interesse, så klik på nedenstående linket og besvar spørgeskemaet (det tager ca. 5 min.).

http://www.surveygizmo.com/s3/2625786/Screeninger 

Facebook like

 


Facebook

Du modtager dette nyhedsbrev, fordi du har tilmeldt dig Køge Golf Klubs nyhedsbrev.

Ønsker du ikke længere at modtage nyhedsbrevet, tryk på

Powered by AcyMailing