Afskedsreception for Helge Caspersen m.m.

Udskriv

 

 

golfbold 100x100


Nyhedsbrev
Marts 2016

Kære Gæst,

 

Afskedsreception for Helge Caspersen m.m.

I forbindelse med Helge Caspersens pensionering og Leif Larnkjærs tiltræden føler bestyrelsen anledning til, at fremkomme med et par supplerende kommentarer til de tidligere udsendte nyhedsbreve.

I 2015 har forretningsudvalg og bestyrelse drøftet en tidsplan for generationsskifte på golfmanagerposten, ligesom der er indledt et glidende generationsskifte i bestyrelsen.

Da Helge fylder 70 år først i 2017, ønskede han at gå på pension med 2016-sæsonens udgang. På denne måde fik Helge mulighed for at forberede sit pensionistliv og bestyrelsen god tid til at finde den rigtige afløser. Nyhedsbrev om dette var udarbejdet og klar til udsendelse ved sæsonstart.

Imidlertid blev Helge syg i december og har siden været sygemeldt i længere perioder. Helge har, pligtopfyldende som han er, deltaget i enkelte korte møder og været kortvarigt på kontoret, men er stadig ikke ved fuldt helbred.

Fraværet har imidlertid i relation til den forestående sæsonstart medført et voldsomt forøget arbejdspres for bestyrelse og personale grænsende til det uacceptable. Problemet har været drøftet intenst i forretningsudvalg og bestyrelse, hvor Leif Larnkjær i en sen fase tilbød at varetage managerjobbet i en tidsbegrænset periode på et år, idet han herefter agtede at forlade arbejdsmarkedet for at gå på efterløn. Da Leif Larnkjær har dyb indsigt i bestyrelsesarbejdet, udvalgsarbejdet samt tidligere været vikar i administrationen, blev denne løsning valgt i fuld forståelse med Helge Caspersen.

I anledning af Helge Caspersens pensionering pr. 31. marts 2016 afholder Køge Golf Klub afskedsreception for Helge den 1. april 2016 kl 15-17 hvor alle medlemmer, forretningsforbindelser, personale og kollegaer er velkomne. Der vil samtidig blive lejlighed til at hilse på Leif Larnkjær.

Helge Caspersen ny             Leif Larnkjær 2012
Afgående golfmanager
Helge Caspersen
            Tiltrædende golfmanager
Leif Larnkjær

Erik Lorentzen
Formand for Køge Golf Klub

Facebook like

 

 


Facebook

Du modtager dette nyhedsbrev, fordi du har tilmeldt dig Køge Golf Klubs nyhedsbrev.

Ønsker du ikke længere at modtage nyhedsbrevet, tryk på

 

Powered by AcyMailing